תאריכים ושעות לקבלת ספרי לימוד

כיתות א 18/8 בין 9:00 ל 11:00כיתות ב 19/8 בין 9:00 ל 11:00כיתות ג 20/8 בין 9:00 ל 11:00כיתות ד 20/8 בין 9:00 ל 11:00כיתות ה 19/8 בין 9:00 ל 11:00כיתות ו 18/8 בין 9:00 ל 11:00 בהצלחה חלוקת הספרים תתקיים בספריית בית הספר (בכניסה מצד שמאל)

 
 
בית הספר שלי
תנועות נוער
יועצת בית הספר
אינטרנט בטוח
אתרי בוגרים
צהרון צפרירים
שיר של יום
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!